(Car) - Palivo Automobilové

                      
  Vysoké otáčky a specifická konstrukce motorů R/C závodních automobilů, vyvolané požadavkem dosažení co nejvyššího výkonu a nerychlejší akcelerace si vynutily také odpovídající složení paliva s co nejnižším obsahem oleje (olej nehoří a nepodílí se tedy na dosahovaném výkonu motoru), a různých aditiv (pro snížení tření, pro zlepšení akcelerace, proti pěnění a snížení koroze). Vzhledem ke speciálně vyvinutým olejům balo možno snížit jejich obsah v palivu až na 9% u závodního paliva CALIBER C Race-Pro, samozřejmě při použití kvalitních značkových motorů vyrobených v potřebných přesnostech a naladěných na optimální chod. Pro sportovní účely jsou určeny paliva CALIBER C Race-Pro Oil+ s obsahem oleje 11 - 12%. Pro R/C automobily typu "Ready to Run" (hotové sety se setovými motory) pak paliva  CALIBER C RTR se 16% oleje. Paliva CALIBER C (Car) představují kvalitativní špičku s využitím nejnovějších poznatků zejména v oblasti olejů a aditiv a zajišťují dosažení maximálního výkonu při prodloužené životnosti motorů.
Kat.č. Název / % Nitromethanu Obsah % Oleje Doporučené použití Cena Kč
1454810   Caliber C RTR 20% 1,9 Lt 16% R/C sety automobilů (Ready to Run) / setový motor 440,-
1454804   Caliber C RTR 20% 3,8 Lt 16% R/C sety automobilů (Ready to Run) / setový motor 700,-
1454808   Caliber C Race-Pro Oil+ 16% 1,9 Lt 12% Sportovní jízda / levnější typ motoru / menší namáhání motoru 410,-
1454801   Caliber C Race-Pro Oil+ 16% 3,8 Lt 12% Sportovní jízda / levnější typ motoru / menší namáhání motoru 630,-
1454809   Caliber C Race-Pro Oil+ 25% 1,9 Lt 11% Sportovní jízda / levnější typ motoru / menší namáhání motoru 490,-
1454802   Caliber C Race-Pro Oil+ 25% 3,8 Lt 11% Sportovní jízda / levnější typ motoru / menší namáhání motoru 760,-
1454803   Caliber C Race-Pro Oil+ 30%  3,8 Lt 11% Sportovní jízda / levnější typ motoru / menší namáhání motoru 820,-
1454805   Caliber C Race-Pro 16% 3,8 Lt 9% Závodní jízda / značkový motor / vysoký výkon 630,-
1454806   Caliber C Race-Pro 25% 3,8 Lt 9% Závodní jízda / značkový motor / vysoký výkon 760,-
1454807   Caliber C Race-Pro 30% 3,8 Lt 9% Závodní jízda / značkový motor / vysoký výkon 820,-
  Doporučené použití jednotlivých typů paliv Caliber C pro jednotlivé světové výrobce motorů (viz tabulka níže) je pouze základním stavebním kamenem v případě, že výrobce motoru neuvádí v návodu k obsluze, typ paliva respektive množství Nitromethanu a oleje v palivu obsaženého pro konkrétní typ  motoru.  
Rozdělení motorů podle výrobce a tím přiřazení typu paliva není zcela objektivní z důvodu, že i když většinou používá výrobce stejné strojní vybavení pro různé typy motorů, a tedy mechanické zpracování motorů je obdobné, při výběru konkrétního typu paliva rozhoduje také konstrukce motoru. Ta se liší typ od typu (3,5,6,7,8,9 přefukových kanálů, různé typy použitých valivých ložisek v uložení klikového hřídele, různé druhy výbrusů (ABC, AAC), různé typy výfuků, žhavících svíček apod).
V neposlední řadě je velice důležité dbát na rady výrobce motoru při nastavování bohatosti směsi. Obvykle největší chybou je nastavení motoru do nejvyšších otáček s "chudou směsí", kdy je obvykle motor neúměrně namáhán a také má podstatně vyšší provozní teplotu než udává výrobce. Tento údaj (TEPLOTA) je velice důležitý při kontrole, zda motor je provozován při správných podmínkách (kompresní poměr, použitá žhavící svíčka, typ paliva, chlazení).


SETOVÉ MOTORY / RTR SETY: CARSON, PROTECH, THUNDER TIGER, T2M, TAMIYA, KYOSHO, HPI-NITRO, HOT BODIES, PIKTOR, AVIORACING-DELTA, TEAM ASSOCIATED, JAMARA

LEVNĚJŠÍ TYPY MOTORŮ: CARSON, PROTECH, THUNDER TIGER, T2M, TAMIYA, KYOSHO, HPI-NITRO, NOSRAM, HOT BODIES, AVIORACING-DELTA, DYNAMITE-MACH, TEAM ASSOCIATED, AXIAL, JAMARA

ZNAČKOVÉ MOTORY: NOVAROSSI, RB, OS-MAX, REX, FALCON, PICCO, ROSSI, GRP, TEAM LOSI, HOBAO-HYPER, NINJA, JP RACING, NOSRAM, TEAM ORION, REEDY


    V případě, že chcete použít palivo s vyšším obsahem Nitromethanu, než udává výrobce motoru (pro zvýšení výkonu, nebo snížení provozní teploty - používá se obvykle v letních měsících) je nutné zvýšit kompresní poměr motoru přidáním podložky pod hlavu válce motoru. Obvykle pak 0,1mm (při zvýšení obsahu Nitromethanu o 5-10%).

    Při použití paliva s vyšším nebo nižším obsahem Nitromethanu, než udává výrobce motoru (základní nastavení) je nutné změnit kompresní poměr motoru, jinak může dojít k poškození motoru vlivem zvýšené teploty a opotřebení !

PŘEČTĚTE SI JAK PEČOVAT O MOTOR
      -viz. sekce " TECHNOLOGIEÚdržba motorů " 
 
Vytisknout stránku