Technologie paliva CALIBER
                                                                      

  V palivových směsích CALIBER jsou použity pouze nejlepší dostupné komponenty. Základním složkám paliva -  nitromethanu a metylalkoholu je věnována mimořádná péče, neboť jako výrobci paliva jsme si vědomi, že bez absolutní kvality těchto základních surovin není možno vyrobit kvalitní modelářské palivo.

Virgin Methanol
Dodavatelem
metanolu je ryze americká chemická společnost jejíž produkt vynikající kvality a chemické čistoty lze označit jako „Virgin Methanol“.  Methanol je pro nás  dodáván pouze v cisternách určených výhradně pro přepravu této chemikálie a cisterna není od dodavatele distribuována dříve, než je standard čistoty a obsah vody překontrolován nejen výrobcem metanolu, ale i námi, tedy výrobcem paliva Caliber. Po kladné laboratorní kontrole dodavatel obdrží náš souhlas s expedicí.  Jakmile  je  methanol dodán do našeho výrobního závodu, jsou odebrány naše vlastní vzorky ještě dříve, než je obsah přepravní cisterny přečerpán do našich vlastních zásobníků, do kterých je trvale tlakován dusík, který vytváří ochrannou dusíkovou atmosférou, aby nemohlo dojít k jeho znehodnocení vlivem absorbované vlhkosti. Protože vlhkost je nejnebezpečnějším faktorem ovlivňujícím kvalitu metanolu, je v našich zásobnících stále doplňován dusík, takže přítomnost vzdušné vlhkosti je vyloučena. Výsledkem je, že methanol používaný pro míchání paliva Caliber je v kterékoliv fázi vyčerpání zásobníku ve stavu jak byl prvotně dodán naším dodavatelem.

Nitromethan
Trvalé udržení  kvality  nitromethanu není jednoduché a levné. Řada výrobců paliva, především s ohledem na nízkou pořizovací cenu, používá nitromethan vyráběný v „nespolehlivých teritoriích“ (asie, často i východní Evropa). My používáme pouze nitromethan vyrobený ve Spojených Státech.  Nitromethan je nám dodáván v jednoúčelových sudech, opět s dusíkovou ochrannou atmosférou,  a je ještě u výrobce před plněním do sudů podroben kontrolám.  Výsledky všech kontrol jsou protokolárně zaznamenány do průvodní dokumentace dodávky a tato dokumentace je nám jako  součást dodávky zaslána.

Protože nitromethan je poměrně nestabilní a explosivní, je okamžitě po dodání do naší výroby snížena jeho citlivost, a to smícháním s methanolem. Jakmile je smíchán je relativně bezpečný pro další  manipulaci ve výrobě paliva.  Vzniklá směs methanolu a nitromethanu je opět skladována pod dusíkovou ochrannou atmosférou.

Oleje a aditiva
Výrobce paliva Caliber, na základě zkušenosti předních amerických motorářů, vyvinul a uvedl do výroby unikátní a zcela revoluční mazací systém, kombinující vynikající mazací vlastnosti použitých olejů a aditiv, čímž je dosaženo značné zvýšení průtočnosti paliva při současném zvýšení únosnosti olejového filmu. Tím je umožněno zásadní zvýšení výkonu motoru, a to při zajištění vynikajícího mazání motoru.  Konzistence nových mazacích komponentů umožňuje lepší průchod paliva motorem, tím dochází ke zvýšení výkonu motoru, a to bez nutnosti snížení obsahu oleje (jak je u některých typů - výrobců paliva obvyklé.) Ve výsledku bylo dosaženo zvýšení výkonu motoru, při menším namáhání motorových dílů, o kterém se doposud mohlo uživatelům paliv pouze zdát.  Dosažením lepšího průchodu paliva a vyšší únosností olejového filmu bylo i při vyšším výkonu dosaženo nižšího vývinu tepla, což má přímý vliv na jednodušší a méně kritické nastavování palivové jehly motoru a spolehlivosti chodu motoru.  Zlepšení průtočné vlastnosti paliva umožňuje i přivření palivové jehly a tak dosažení menší spotřeby. Toto ocení především ti uživatelé, kteří sledují dosažení většího počtu ujetých kol na jednu náplň nádrže.

Obsah oleje v palivových směsích CALIBER
Obsah oleje v palivu je poměrně přesně zjistitelný. Přesto někteří výrobci považují tento údaj za tajný a neuvádí ho. Výrobce paliva Caliber obsah oleje přesně deklaruje - viz. sekce "PRODUKTY
Konkrétní typ paliva Caliber". 

Směsi Syntetické a ricinové
Správně volená směs syntetického a ricinového oleje dává uživateli to nejlepší, co lze z obou těchto typů olejů dosáhnout - čistotu a odolnost proti korosi dosahovanou u syntetických olejů a pojištění proti poškození motoru při příliš chudém nastavení, které zajišťuje olej ricinový.
Poměr syntetického oleje k oleji ricinovému je specielně vyroben pro každou konkrétní aplikaci.
Palivové směsi jsou míchány s poměrem olejů Syntetika/Ricin od 80:20 až 50:20, a to v závislosti na aplikaci (použití) paliva.

Plně syntetické směsi   
Výrobce paliva Caliber vyvinul a používá speciálně zvolené směsi plně syntetických  olejů HDS-Oil a speciálních vysokotlakých přípravků,  které dostatečně zvyšují  korosní ochranu kovových dílů motoru a zároveň zajišťují dostatečnou únosnost olejového filmu potřebnou k dobrému mazání motoru. Tyto typy paliv jsou formulované především pro  helikoptérové aplikace.

Plně ricinové směsi
Plně ricinové směsi jsou určeny pro maloobjemové motory (cca pod 3 ccm),  vyznačujícími se vysokými otáčkami a během při podstatně horších provozních podmínkách oproti motorům s vyšší kubaturou.

Programovatelné computerové míchání
Správné a stabilní složení paliva je zajištěno i speciálním systémem měření množství  míchaných   komponent přiváděných do  míchacího  zařízení. Složení paliva je před zahájením dávkování jednotlivých surovin naprogramováno do jednotlivých měřidel. Všechna měřidla jsou kalibrována a zajišťují přesnost "plovoucí nuly" na 0,02%.  Každé z měřidel je i teplotně kompensováno, takže případné výkyvy okolní teploty nemají vliv na kvalitu výsledného produktu.

Vysoká rychlost a uzavřené míchání
Systém míchání paliva užívaný naší společností je od většiny výrobců odlišný. Míchání surovin není postaveno na standardním, obvyklém „mixování“ všech ingrediencí dopravených najednou do míchacích jednotek, kdy takového mixování, aby byla zajištěna maximální konsistence, musí trvat relativně dlouhou dobu. My používáme technologie odlišné, která zajišťuje dokonalé promíchání směsi, a to ve velmi krátkém čase, což zvyšuje jistotu, že palivo nebude „kontaminováno“ vzdušnou vlhkostí.  Jako první suroviny vstupují do míchacího procesu methanol a nitromethan. Tyto materiály jsou v přesném poměru  pumpovány skrze vysokorychlostní smyčku, kde jsou pod vysokým tlakem vstřikovány zbývající komponenty – oleje a ostatní přísady. Tímto způsobem směs kontinuálně houstne tak, jak je postupně dávkován olej.  Až takto vyrobená směs je vedena do klasické sekundární mixovací jednotky, kde probíhá konvenční míchání, aby byla zajištěna dokonalá konsistence.

Precizní filtrování produktu a plnění
V naší výrobě je před plněním do lahví a uzavřením, veškeré palivo ještě filtrováno. Je používán 10 micronový filtrační tlakový systém, čímž je zabezpečeno, že výrobek je prostý jakýchkoliv mechanických nečistot.
Přesné plnicí zařízení s kalibrovanými objemovými měřidly zajišťuje přesné plnění palivové směsi do   jednotlivých obalů.

Jaké složení paliva je pro Vás nejlepší ?
Abychom pro své vlastní potřeby použili to nejvýhodnější složení paliva, vždy si nejprve musíme položit otázku k jakému účelu a v jakém motoru budeme palivo používat. Nikdy bychom neměli odděleně řešit pouze otázku paliva bez ohledu na použitý motor a provozní podmínky běhu motoru. Vždy bychom měli řešit celý systém, tj.  „palivo – motor - aplikace“ jako celek.  Podle odpovědí na tyto otázky pak následně volíme typ paliva. Je nutno si uvědomit, že špičkoví  automodeláři budou požadovat maximální výkon při vysokých otáčkách a "přijatelné" životnosti motoru, letečtí maketáři absolutní spolehlivost při nízkých otáčkách, lodní rychlíkáři maximální a dlouhodobě udržitelný výkon nezbytný při vytrvalostním závodě,  apod.. V závislosti na těchto požadavcích se samozřejmě bude měnit i složení paliva. To je důvod, proč pro jednotlivé druhy modelů (letadla, auta, lodě, heli) a pro různé aplikace provozu,  jsou vyráběny speciální druhy paliv lišící se nejen obsahem nitromethanu a oleje, ale i různými přísadami speciálně formulovanými pro dosažení konkrétně požadovaných výsledků. 

Řešení výše uvedeného systému „palivo – motor - aplikace“ je odvislé v prvé řadě na použitém motoru a jeho konstrukci.  Zejména materiálová a mechanická kvalita motoru je u jednotlivých výrobců poměrně rozdílná.  Na trhu jsou jak vynikající, perfektně zpracované a většinou také drahé motory, tak i motory méně kvalitní, levné.  Je faktem, že z důvodu nízké ceny velká část modelářů tyto motory kupuje a mylně se domnívají, že pokud do nich „načepují vynikající palivo“, dosáhnou s nimi i dobré výkony.  Podle toho jaký motor vlastním, musím také použít typ paliva. Jestliže budu v levném motoru používat vysoce nitrované špičkové palivo, je více než jisté, že motor po krátké době "odejde".  Takové případy jsou velmi časté, především u méně zkušených modelářů, kteří pak  poškození  motoru připisují „špatnému palivu“, což   samozřejmě není pravda, neboť v méně kvalitním motoru nemohu bez negativních dopadů použít palivo s formulí  složení paliva pro závodní aplikace.  Je nutné ale připomenout, že i u velmi kvalitních motorů (resp. právě u nich)  je potřeba věnovat palivu vysokou pozornost.  Máme zkušenosti, že u vynikajících značek motorů, doporučuje výrobce např. konkrétní složení paliva a typ svíčky, a dokonce doporučuje i úpravy kompresního poměru s cílem dosažení optimální provozní teploty a chodu motoru. 
Procento nitromethanu v palivové směsi, je potřeba tedy volit především s ohledem na konstrukci motoru a doporučení výrobce a následně na aplikaci (účel užití motoru). Zvýšení obsahu nitromethanu nemusí vždy v každém případě zajistit vyšší výkon.

Obecně lze doporučit tato základní pravidla
Respektujte   doporučení  výrobce motoru k použití typu paliva  a k záběhu motoru. Valná většina závad motorů a špatného běhu motoru není způsobena nekvalitním palivem, ale chybnou volbou typu paliva, nesprávným nastavením motoru při provozu, nebo nesprávným záběhem.
Jestliže  jste sportovní modelář,  používejte nižší obsah nitromethanu,  při kterém motor stále dobře startuje i při chladném počasí, a běh je plynulý a s dobrými přechody.  Nebojte se otestovat více typů složení paliva.
V každém případě, i když zvolíte vyšší obsah oleje pro záběh, byste měl zabíhat motor na palivo s obsahem nitromethanu  takovým,  jaký hodláte používat i po záběhu.
Zkušení modeláři se závodní praxí pak jistě ví, že bez „laborování“ s úpravami  motoru a provedení řady provozních zkoušek a testů  různých typů a složení paliva se neobejdou a jen tak dosáhnou na „nejvyšší mety“.

Něco o obalech (lahvích a krabicích)
Pro užití obalů pro chemikálie existují mezinárodní normy.  V souladu s těmito normami jsou vyráběny i lahve, do kterých je plněno modelářské palivo Caliber.  Obaly jsou vyrobeny ze speciálního vysokomolekulárního polyetylenu. Jeho specifické vlastnosti  nejenom zajišťují těsnost oproti úniku výparů metanolu a nitromethanu, ale znemožňuje i vnikání vzdušné vlhkosti z okolního prostředí.  Provedené testy ukázaly, že během období 20 let a konstantní teplotě 100°F a konstantní vlhkosti 100%,  vniklo skrze obal do paliva pouze 1% vlhkosti !  Lahve s palivem CALIBER jsou uzavřeny ještě pod víčkem navařenou hliníkovou fólií, která brání nežádoucí kontaminaci přes těnění víčka (shodně jak je používáno ve farmaceutickém průmyslu, nebo u gastronomie). Všechny obaly odpovídají přísným podmínkám pro domácí i zahraniční přepravu automobilovou, lodní  i  leteckou.
 
Vytisknout stránku